Slovíčka

1. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

1. lekce       JAKÉ JE DNES POČASÍ? (What's the weather like today?)
Pro základní popis počasí potřebujeme jen sloveso „TO BE“ a správné přídavné jméno. Vše je ve tvaru: „IT IS + přídavné jméno”. Jaké typy počasí jsou nejběžnější?

2. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

2. lekce       BARVY (colours)
Od bílé po karmínovou, purpurovou, olivovou, kaštanově hnědou, až po černou.

3. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

3. lekce       ZDE, TAM, TÁMHLE (here, there, over there)
Když popisujeme vzdálenost, často potřebujeme výrazy „ZDE“, „TAM“, „TÁMHLE“. Jak přesně vyjádříme tato slova v angličtině?

4. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

4. lekce       ZÁKLADNÍ LIDSKÉ POTŘEBY (be hungry, thirsty, cold...)
Pro základní existenční věci se v angličtině využívá sloveso "BE" ("být hladový"...), kdežto v češtině často používáme sloveso "MÍT" ("máme hlad"...).

5. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

5. lekce       CHYSTAT SNÍDANI/SNÍDAT, VAŘIT OBĚD/OBĚDVAT... (make/have breakfast...)
V této souvislosti je nejdůležitější zapamatovat si dvě slovesa: "MAKE" a "HAVE".

6. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

6. lekce       NÁBYTEK: Kombinace se slovy "ŽIDLE" a "STŮL"

7. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

7. lekce       VYUČOVAT, STUDOVAT, NAUČIT SE (teach, study, learn)

8. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

8. lekce       ŽÁDAT, PTÁT SE, POLOŽIT OTÁZKU (ask for, ask about, ask a question)

9. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

9. lekce       MÍT RÁD, LÍBIT SE (like)
Pozor na správný slovosled ve významu "LÍBIT SE".

10. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

10. lekce       OPUSTIT/ODEJÍT (leave) a VSTOUPIT/VEJÍT (enter)
Jak správně tato slovesa používat?

11. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

11. lekce       DOVOLENÁ (holiday, vacation) a PRÁZDNINY (school holidays, school vacations)

12. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

12. lekce      LÁTKA, HMOTA, MATERIÁL (stuff), VĚC (thing)
V běžné hovorové řeči se často využívá technika, kdy se podstatná jména nahrazují slovy „STUFF“ nebo „THING“.

13. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

13. lekce      V KOUPELNĚ (in the bathroom)
Jak říci základní činnosti, běžně vykonávané v koupelně?

14. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

14. lekce      V RESTAURACI (at a restaurant)
Jak si správně objednat v restauraci?

15. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

15. lekce      TRANSPORT: JET, LETĚT, PLAVIT SE, ŘÍDIT (go by, fly, sail, take, drive, ride)

15. lekce      CESTA: PĚŠKY, BUSEM, VLAKEM, NA KOLE, AUTEM, LETADLEM, LODÍ (walk, ride, drive, flight, cruise)

16. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

16. lekce      JAK FORMÁLNĚ ŘÍCI, KOLIK JE HODIN (It is four past five. It is four to six.)

16. lekce      UDĚLAT (NĚKOMU) NĚJAKOU LASKAVOST (do somebody a favour)

16. lekce      JSEM ZVĚDAVÝ, ŘÍKÁM SI (I wonder)

17. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

17. lekce      MŮŽU SE VÁS ZEPTAT NA CESTU? (Can I ask you for directions?) - 1. část
Tři jednoduché základní věty, jak popsat směr cesty.

17. lekce      MŮŽU SE VÁS ZEPTAT NA CESTU? (Can I ask you for directions?) - 2. část
Použití předložek AT, ON, PAST, TO, a spojky UNTIL.

17. lekce      KONEČNĚ POZNAT (get to know)
Použití vazby GET + INFINITIV ve větách

18. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

18. lekce      V DOMĚ (inside the house)
Označení místností v domě (označují se členem určitým THE, neboť jde o konkrétní místnosti; pokud je věc nezaměnitelná, každý ví „o co jde“, používáme THE).

18. lekce      V DOMĚ (inside the house) - činnosti I.
Základní činnosti, týkající se oken a dveří.

18. lekce      V DOMĚ (inside the house) - činnosti II.
Jít po schodech nahoru/dolů, rozdíl mezi slovy „stairs“ a „steps“.

18. lekce      DŮM Z VNĚJŠKU (house from the outside)
Jistě se hodí zopakovat si pár výrazů, týkajících se popisu domu a jeho okolí.

18. lekce      DŮM Z VNĚJŠKU (house from the outside) - činnosti I.
Vylézt na střechu, přelézt přes plot, prolézt skrz plot; rozdíl mezi předložkami „over“ a „through“.

18. lekce      DŮM Z VNĚJŠKU (house from the outside) - činnosti II.
Jít po pěšině k domu, jít nahoru po pěšině, být na trávníku, na dvoře, zůstat na trávě, na kopci.

19. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

19. lekce      (SCHŮZKA) NAPLÁNOVANÁ (NA)… (scheduled for)

19. lekce      MÍT DEN VOLNA (have a day off), VZÍT SI DEN VOLNA (take a day off)

20. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

20. lekce      JEDNY DŽÍNY, DVOJE BOTY, TROJE BRÝLE (a pair of jeans, two pairs of shoes, three pairs of glasses)
Druhové číslovky u oblečení.

20. lekce      MÍT NA SOBĚ (wear, have on, dressed in)
Jak říci, že někdo "má (něco) na sobě"?

21. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

22. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

23. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

24. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

25. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

26. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

27. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

28. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

29. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

30. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

31. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

31. lekce      MLUVIT, HOVOŘIT, POVÍDAT, ŘÍCI, VYPRÁVĚT (speak, talk, say, tell)
Jaké jsou nejdůležitější významové rozdíly u těchto sloves?

code by zatamoko.cz

© 2016-2019 by Kamila Spurna