Slovíčka

1. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

1. lekce       JAKÉ JE DNES POČASÍ? (What's the weather like today?)
Pro základní popis počasí potřebujeme jen sloveso „TO BE“ a správné přídavné jméno. Vše je ve tvaru: „IT IS + přídavné jméno”. Jaké typy počasí jsou nejběžnější?

2. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

2. lekce       BARVY (colours)
Od bílé po karmínovou, purpurovou, olivovou, kaštanově hnědou, až po černou.

3. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

3. lekce       ZDE, TAM, TÁMHLE (here, there, over there)
Když popisujeme vzdálenost, často potřebujeme výrazy „ZDE“, „TAM“, „TÁMHLE“. Jak přesně vyjádříme tato slova v angličtině?

4. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

4. lekce       ZÁKLADNÍ LIDSKÉ POTŘEBY (be hungry, thirsty, cold...)
Pro základní existenční věci se v angličtině využívá sloveso "BE" ("být hladový"...), kdežto v češtině často používáme sloveso "MÍT" ("máme hlad"...).

5. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

5. lekce       CHYSTAT SNÍDANI/SNÍDAT, VAŘIT OBĚD/OBĚDVAT... (make/have breakfast...)
V této souvislosti je nejdůležitější zapamatovat si dvě slovesa: "MAKE" a "HAVE".

6. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

6. lekce       NÁBYTEK: Kombinace se slovy "ŽIDLE" a "STŮL"

7. lekce       VYUČOVAT, STUDOVAT, NAUČIT SE (teach, study, learn)

8. lekce       ŽÁDAT, PTÁT SE, POLOŽIT OTÁZKU (ask for, ask about, ask a question)

9. lekce       MÍT RÁD, LÍBIT SE (like)
Pozor na správný slovosled ve významu "LÍBIT SE".

10. lekce       OPUSTIT/ODEJÍT (leave) a VSTOUPIT/VEJÍT (enter)
Jak správně tato slovesa používat?

11. lekce       DOVOLENÁ (holiday, vacation) a PRÁZDNINY (school holidays, school vacations)

12. lekce      LÁTKA, HMOTA, MATERIÁL (stuff), VĚC (thing)
V běžné hovorové řeči se často využívá technika, kdy se podstatná jména nahrazují slovy „STUFF“ nebo „THING“.

13. lekce      V KOUPELNĚ (in the bathroom)
Jak říci základní činnosti, běžně vykonávané v koupelně?

14. lekce      V RESTAURACI (at a restaurant)
Jak si správně objednat v restauraci?

15. lekce      TRANSPORT: JET, LETĚT, PLAVIT SE, ŘÍDIT (go by, fly, sail, take, drive, ride)

15. lekce      CESTA: PĚŠKY, BUSEM, VLAKEM, NA KOLE, AUTEM, LETADLEM, LODÍ (walk, ride, drive, flight, cruise)

16. lekce      JAK FORMÁLNĚ ŘÍCI, KOLIK JE HODIN (It is four past five. It is four to six.)

16. lekce      UDĚLAT (NĚKOMU) NĚJAKOU LASKAVOST (do somebody a favour)

16. lekce      JSEM ZVĚDAVÝ, ŘÍKÁM SI (I wonder)

18. lekce      DŮM Z VNĚJŠKU (house from the outside)
Jistě se hodí zopakovat si pár výrazů, týkajících se popisu domu a jeho okolí.

18. lekce      V DOMĚ (inside the house)
Označení místností v domě. Místnosti v domě se označují členem určitým THE, neboť jde o konkrétní místnosti; pokud je věc nezaměnitelná, každý ví „o co jde“, používáme THE.

31. lekce      MLUVIT, HOVOŘIT, POVÍDAT, ŘÍCI, VYPRÁVĚT (speak, talk, say, tell)
Jaké jsou nejdůležitější významové rozdíly u těchto sloves?

code by zatamoko.cz

© 2016-2019 by Kamila Spurna