Slovíčka

1. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

1. lekce       JAKÉ JE DNES POČASÍ? (What's the weather like today?)
Pro základní popis počasí potřebujeme jen sloveso „TO BE“ a správné přídavné jméno. Vše je ve tvaru: „IT IS + přídavné jméno”. Jaké typy počasí jsou nejběžnější?

2. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

2. lekce       BARVY (colours)
Od bílé po karmínovou, purpurovou, olivovou, kaštanově hnědou, až po černou.

3. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

3. lekce       ZDE, TAM, TÁMHLE (here, there, over there)
Když popisujeme vzdálenost, často potřebujeme výrazy „ZDE“, „TAM“, „TÁMHLE“. Jak přesně vyjádříme tato slova v angličtině?

4. lekce       ZÁKLADNÍ LIDSKÉ POTŘEBY (be hungry, thirsty, cold...)
Pro základní existenční věci se v angličtině využívá sloveso "BE" ("být hladový"...), kdežto v češtině často používáme sloveso "MÍT" ("máme hlad"...).

5. lekce       CHYSTAT SNÍDANI/SNÍDAT, VAŘIT OBĚD/OBĚDVAT... (make/have breakfast...)
V této souvislosti je nejdůležitější zapamatovat si dvě slovesa: "MAKE" a "HAVE".

6. lekce       NÁBYTEK: Kombinace se slovy "ŽIDLE" a "STŮL"

7. lekce       VYUČOVAT, STUDOVAT, NAUČIT SE (teach, study, learn)

8. lekce       ŽÁDAT, PTÁT SE, POLOŽIT OTÁZKU (ask for, ask about, ask a question)

9. lekce       MÍT RÁD, LÍBIT SE (like)
Pozor na správný slovosled ve významu "LÍBIT SE".

10. lekce       OPUSTIT/ODEJÍT (leave) a VSTOUPIT/VEJÍT (enter)
Jak správně tato slovesa používat?

11. lekce       DOVOLENÁ (holiday, vacation) a PRÁZDNINY (school holidays, school vacations)

12. lekce      LÁTKA, HMOTA, MATERIÁL (stuff), VĚC (thing)
V běžné hovorové řeči se často využívá technika, kdy se podstatná jména nahrazují slovy „STUFF“ nebo „THING“.

13. lekce      V KOUPELNĚ (in the bathroom)
Jak říci základní činnosti, běžně vykonávané v koupelně?

14. lekce      V RESTAURACI (at a restaurant)
Jak si správně objednat v restauraci?

15. lekce      TRANSPORT: JET, LETĚT, PLAVIT SE, ŘÍDIT (go by, fly, sail, take, drive, ride)

15. lekce      CESTA: PĚŠKY, BUSEM, VLAKEM, AUTEM, NA KOLE, LETADLEM, LODÍ (walk, ride, drive, flight, voyage)

16. lekce      JAK FORMÁLNĚ ŘÍCI, KOLIK JE HODIN (It is four past five. It is four to six.)

18. lekce      DŮM Z VNĚJŠKU (house from the outside)
Jistě se hodí zopakovat si pár výrazů, týkajících se popisu domu a jeho okolí.

18. lekce      V DOMĚ (inside the house)
Označení místností v domě. Místnosti v domě se označují členem určitým THE, neboť jde o konkrétní místnosti; pokud je věc nezaměnitelná, každý ví „o co jde“, používáme THE.

31. lekce      MLUVIT, HOVOŘIT, POVÍDAT, ŘÍCI, VYPRÁVĚT (speak, talk, say, tell)
Jaké jsou nejdůležitější významové rozdíly u těchto sloves?

code by zatamoko.cz

© 2016-2019 by Kamila Spurna