Slovíčka

1. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

1. lekce       JAKÉ JE DNES POČASÍ? (What's the weather like today?)
Pro základní popis počasí potřebujeme jen sloveso „TO BE“ a správné přídavné jméno. Vše je ve tvaru: „IT IS + přídavné jméno”. Jaké typy počasí jsou nejběžnější?

2. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

2. lekce       BARVY (colours)
Od bílé po karmínovou, purpurovou, olivovou, kaštanově hnědou, až po černou.

3. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

3. lekce       ZDE, TAM, TÁMHLE (here, there, over there)
Když popisujeme vzdálenost, často potřebujeme výrazy „ZDE“, „TAM“, „TÁMHLE“. Jak přesně vyjádříme tato slova v angličtině?

4. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

4. lekce       ZÁKLADNÍ LIDSKÉ POTŘEBY (be hungry, thirsty, cold...)
Pro základní existenční věci se v angličtině využívá sloveso "BE" ("být hladový"...), kdežto v češtině často používáme sloveso "MÍT" ("máme hlad"...).

5. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

5. lekce       CHYSTAT SNÍDANI/SNÍDAT, VAŘIT OBĚD/OBĚDVAT... (make/have breakfast...)
V této souvislosti je nejdůležitější zapamatovat si dvě slovesa: "MAKE" a "HAVE".

6. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

6. lekce       NÁBYTEK: Kombinace se slovy "ŽIDLE" a "STŮL"

7. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

7. lekce       VYUČOVAT, STUDOVAT, NAUČIT SE (teach, study, learn)

8. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

8. lekce       ŽÁDAT, PTÁT SE, POLOŽIT OTÁZKU (ask for, ask about, ask a question)

9. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

9. lekce       MÍT RÁD, LÍBIT SE (like)
Pozor na správný slovosled ve významu "LÍBIT SE".

10. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

10. lekce       OPUSTIT/ODEJÍT (leave) a VSTOUPIT/VEJÍT (enter)
Jak správně tato slovesa používat?

11. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

11. lekce       DOVOLENÁ (holiday, vacation) a PRÁZDNINY (school holidays, school vacations)

12. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

12. lekce      LÁTKA, HMOTA, MATERIÁL (stuff), VĚC (thing)
V běžné hovorové řeči se často využívá technika, kdy se podstatná jména nahrazují slovy „STUFF“ nebo „THING“.

13. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

13. lekce      V KOUPELNĚ (in the bathroom)
Jak říci základní činnosti, běžně vykonávané v koupelně?

14. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

14. lekce      V RESTAURACI (at a restaurant)
Jak si správně objednat v restauraci?

15. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

15. lekce      TRANSPORT: JET, LETĚT, PLAVIT SE, ŘÍDIT (go by, fly, sail, take, drive, ride)

15. lekce      CESTA: PĚŠKY, BUSEM, VLAKEM, NA KOLE, AUTEM, LETADLEM, LODÍ (walk, ride, drive, flight, cruise)

16. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

16. lekce      JAK FORMÁLNĚ ŘÍCI, KOLIK JE HODIN (It is four past five. It is four to six.)

16. lekce      UDĚLAT (NĚKOMU) NĚJAKOU LASKAVOST (do somebody a favour)

16. lekce      JSEM ZVĚDAVÝ, ŘÍKÁM SI (I wonder)

17. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

17. lekce      MŮŽU SE VÁS ZEPTAT NA CESTU? (Can I ask you for directions?) - 1. část
Tři jednoduché základní věty, jak popsat směr cesty.

17. lekce      MŮŽU SE VÁS ZEPTAT NA CESTU? (Can I ask you for directions?) - 2. část
Použití předložek AT, ON, PAST, TO, a spojky UNTIL.

17. lekce      KONEČNĚ POZNAT (get to know)
Použití vazby GET + INFINITIV ve větách

18. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

18. lekce      V DOMĚ (inside the house)
Označení místností v domě (označují se THE, neboť jde o konkrétní místnosti; pokud je věc nezaměnitelná, každý ví „o co jde“, používáme THE).

18. lekce      V DOMĚ (inside the house) - činnosti I.
Základní činnosti, týkající se oken a dveří.

18. lekce      V DOMĚ (inside the house) - činnosti II.
Jít po schodech nahoru/dolů, rozdíl mezi slovy „stairs“ a „steps“.

18. lekce      DŮM Z VNĚJŠKU (house from the outside)
Jistě se hodí zopakovat si pár výrazů, týkajících se popisu domu a jeho okolí.

18. lekce      DŮM Z VNĚJŠKU (house from the outside) - činnosti I.
Vylézt na střechu, přelézt přes plot, prolézt skrz plot; rozdíl mezi předložkami „over“ a „through“.

18. lekce      DŮM Z VNĚJŠKU (house from the outside) - činnosti II.
Jít po pěšině k domu, jít nahoru po pěšině, být na trávníku, na dvoře, zůstat na trávě, na kopci.

19. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

19. lekce      (SCHŮZKA) NAPLÁNOVANÁ (NA)… (scheduled for)

19. lekce      MÍT DEN VOLNA (have a day off), VZÍT SI DEN VOLNA (take a day off)

20. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

20. lekce      JEDNY DŽÍNY, DVOJE BOTY, TROJE BRÝLE (a pair of jeans, two pairs of shoes, three pairs of glasses)
Druhové číslovky u oblečení.

20. lekce      MÍT NA SOBĚ (wear, have on, dressed in)
Jak říci, že někdo "má (něco) na sobě"?

20. lekce      VYZKOUŠET SI, PASOVAT, SLUŠET (try on, fit, suit)
Jak říci, že někomu něco "sluší", "pasuje", nebo si má něco "vyzkoušet"?

21. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

21. lekce      SVĚTOVÉ STRANY (cardinal points)
Jaké předložky a člen se pojí se světovými stranami?

22. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

22. lekce      OČEKÁVÁ SE ODE MĚ (I am supposed to)

22. lekce      ZAMĚSTNÁNÍ, DROBNÝ ÚKOL, POVINNOST, DOBRÝ VÝKON! (job)

22. lekce      KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY, KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK (office supplies, office furniture)

22. lekce      KANCELÁŘSKÉ ZAMĚSTNÁNÍ - BĚŽNÉ AKTIVITY (office job - common activities)

22. lekce      KANCELÁŘSKÉ ZAMĚSTNÁNÍ - TŘÍDĚNÍ, VYHAZOVÁNÍ (office job - organizing, throwing)

23. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

24. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

24. lekce      ZELENINA (vegetables)

24. lekce      OVOCE (fruit)

24. lekce      OBILOVINY (grains)

24. lekce      MLÉČNÉ PRODUKTY (dairy products)

24. lekce      TUKY A SLADKOSTI (fats and sweets)

24. lekce      NÁPOJE (drinks)

25. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

25. lekce      GRILOVAT (have a barbecue)

26. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

27. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

28. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

29. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

30. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

31. LEKCE      ZVUKOVÝ SLOVNÍK    /video/

31. lekce      MLUVIT, HOVOŘIT, POVÍDAT, ŘÍCI, VYPRÁVĚT (speak, talk, say, tell)
Jaké jsou nejdůležitější významové rozdíly u těchto sloves?

EXTRA      OBUV (Shoes) - Popis - 1. část

EXTRA      OBUV (Shoes) - Popis - 2. část

EXTRA      STROM (Tree) - Popis - 1. část

EXTRA      STROM (Tree) - Popis - 2. část

EXTRA      KEŘE (Bushes) - Názvy - 1. část

EXTRA      KEŘE (Bushes) - Názvy - 2. část

EXTRA      LUČNÍ ROSTLINY (Meadow plants) - Názvy

EXTRA      OBILÍ (Grains) - Názvy - 1. část

EXTRA      OBILÍ (Grains) - Názvy - 2. část

EXTRA      ZELENINA CIBULOVÁ (Onions and Leeks) - Názvy

code by zatamoko.cz

© 2016-2019 by Kamila Spurna