Často kladené dotazy

PROČ JE 1. LEKCE NA ZKOUŠKU?
Můžete si udělat představu o celém studijním systému, zjistit, jak kurz funguje. Můžete také lektorce zaslat „domácí úkol“ (zadání je na konci lekce) a dostanete jej zpět vyhodnocený. (Další lekce mají stejnou strukturu, jen jsou delší a zvyšuje se obtížnost.)

KOMU JE KURZ URČENÝ?
Cílovou skupinou jsou především „věční/falešní začátečníci“ či „mírně pokročilí“. Zkrátka ti, kteří se již někde učili, ale anglicky stále pořádně neumí. (Spodní věková hranice je 14 let.)

JAK SI MÁM KURZ OBJEDNAT?
Kurz si můžete objednat zasláním emailu na adresu info@anglictinajasne.cz nebo vyplněním Objednávky. Poté obdržíte do 48 hodin potvrzení o zařazení do kurzu a pokyny k platbě. Začít se studiem je možné vždy 1. dne v měsíci, pokud je uhrazeno kurzovné.

V ČEM SE KURZ LIŠÍ OD OSTATNÍCH? PROČ BYCH MĚL STUDOVAT PRÁVĚ VÁŠ KURZ?
Polopatická vysvětlení a objasnění souvislostí vám pomůžou gramatiku mnohem lépe pochopit. Navíc je celý kurz sestaven systematicky, s kontrolními cvičeními. Mnemotechnické pomůcky vám pomůžou k lepšímu zapamatování. Kdo se bude studiu věnovat, dosáhne v angličtině pokroku.

CO KDYŽ NĚČEMU STÁLE NEROZUMÍM, DĚLÁM CHYBY, atd?
Nezoufejte! Pokud skutečně máte snahu a učivu se věnujete, projeví se to. V emailových konzultacích můžete s lektorkou probrat chyby, posílat třeba části vět či cvičení, která vám nejdou a prodiskutovat to, čemu nerozumíte. Nebojte se na cokoli zeptat. Žádný dotaz není hloupý nebo zbytečný. Gramatiku byste měli pochopit do hloubky a skutečně jí rozumět. Maximální snahou lektorky je, abyste vše pochopili a vše vám bylo jasné.

MUSÍM POSÍLAT DOMÁCÍ ÚKOLY?
Domácí úkoly nejsou povinné, je to na vás. Pokud nevyužijete všech možností, které vám studijní program nabízí, je to vaše škoda.

JAKÁ JSOU PRAVIDLA OHLEDNĚ ZASÍLÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ?
- Domácí úkoly se zasílají jako příloha emailu (ve formátu MS Word). Všechny domácí úkoly je nutné podepisovat celým jménem (křestní jméno a příjmení), stejně tak emaily.
- Vždy obdržíte potvrzení o přijetí domácího úkolu, a to do 24 hodin. (Nepřijde-li vám potvrzení do 24 hodin od jeho odeslání, opakujte, prosím, zaslání úkolu.)
- Do 7 pracovních dní obdržíte vyhodnocení úkolu. Den, kdy úkol přišel, se do tohoto časového limitu nezapočítává. (Pokud tedy váš úkol přijde například v pondělí, lhůta 7 pracovních dní pro vyhodnocení úkolu začíná běžet od úterý a končí ve středu dalšího týdne.) Kurzisté často dostávají opravený úkol dříve.

JAK SE PLATÍ ZA KURZ?
- Programy Pohoda, Klasik, Extra se platí měsíčně, kupujete si tak 1 měsíc studia (kalendářní měsíc). Kurzovné se hradí k 20. dni v měsíci na měsíc následující. (Např. platba za listopad by měla být na účtu nejpozději 20. října.)
- Program Komfort se platí jednorázově (převodem na konto, informace obdržíte emailem). Při této platbě si kupujete 1 rok studia.
- Všechny platby se provádí převodem na konto, informace obdržíte emailem po objednání kurzu.

CO KDYŽ PLATBA NEPŘIJDE VČAS?
- Pokud platba nepřijde včas (maximálně do posledního dne v měsíci), obdrží kurzista upomínku emailem.
- Pečlivě si, prosím, přečtěte Obchodní podmínky, uvedené v hlavním Menu. Tím, že jste i jen jednou jedinkrát za kurz zaplatili, vyjádřili jste s těmito obchodními podmínkami souhlas a vstoupili jste tak do smluvního vztahu!

ZASÍLÁTE FAKTURY?
Každá platba je řádně vyfakturovaná. Jelikož většina studentů daňový doklad nepotřebuje, rozesílám fakturu pouze těm, kteří si o ni zažádají.

POKUD NESTIHNU VŠECHNY LEKCE PROSTUDOVAT VČAS, MOHU STUDOVAT DÉLE?
Ano, studium si můžete prodloužit, tzn. platit kurzovné a využívat všech služeb, které daný studijní program nabízí. Ne každý je schopen udržet optimální tempo studia.

JAK KURZ FUNGUJE O VÍKENDECH, SVÁTCÍCH, PRÁZDNINÁCH?
- Letní prázdniny: Kurz online funguje i během letních prázdnin.
- Víkendy/státní svátky: V té době lektorka nevyhodnocuje úkoly, nejsou možné konzultace. Vstup do lekcí zůstává. (Kurzovné kompenzováno není, ostatně jako na všech soukromých školách.).

JE MOŽNÉ STUDIUM PŘERUŠIT ČI PŘEDČASNĚ UKONČIT?
- Ve studijních programech Pohoda, Klasik, Extra to je možné. Je však třeba změnu nahlásit lektorce emailem nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující. (Např. nejpozději do 20. září nahlásíte, že chcete studium přerušit/ukončit od 1. října.) Žádné poplatky se neúčtují. Více viz Obchodní podmínky.
- Ve studijním programu Komfort to možné není, kromě výjimečných případů. Více viz Obchodní podmínky.

code by zatamoko.cz

© 2016-2019 by Kamila Spurna