Gramatika

1.lekce        UKAZOVACÍ ZÁJMENA (this/these, that/those)
Ukazovací zájmena se velmi často používají v běžné řeči, proto je dobré znát je perfektně. Jsou naštěstí jen čtyři.

2.lekce        ČLEN A ZÁJMENO NESMÍ BÝT VEDLE SEBE

2.lekce        MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN

3.lekce        SLOVOSLED
Zatímco v češtině skloňujeme, v angličtině nikoli (school, school, school = tzn. slova nelze skloňovat!) Pouze podle slovosledu rozpoznáme, o jaký tvar slova se jedná!

4.lekce        JAK PŘELOŽIT ČESKÁ ZÁJMENA SVŮJ, SVÁ, SVÉ?
Angličtina tato zájmena NEMÁ, proto použijeme přivlastňovací zájmena. (Jak poznáme, které z nich použít? Musíme to odvodit podle osobního zájmena.)

5.lekce        ROZDÍL MEZI PŘÍTOMNÝM ČASEM PROSTÝM A PRŮBĚHOVÝM

6.lekce        VAZBA "THERE IS/THERE ARE"
Proč je na začátku některých vět tato vazba? Aneb jak si zapamatovat vazbu „THERE IS/ARE“.

7.lekce        MODÁLNÍ SLOVESA - JAK SI JE ZAPAMATOVAT?

7.lekce        MODÁLNÍ SLOVESA "MUST" A "HAVE TO"
Jaký je rozdíl mezi "MUST" a "HAVE TO"? Kdy se které sloveso používá?

8.lekce        Budoucí čas „GOING TO“: Co přesně můžeme touto vazbou vyjádřit?

8.lekce        ZÁJMENA PO PŘEDLOŽKÁCH (předmětné tvary zájmen)

8.lekce        VĚTY, ZAČÍNAJÍCÍ NA "ABY" (vazba předmětu s infinitivem)

9.lekce        RŮZNÉ VÝZNAMY SLOVA "WHAT"

10.lekce        „DO/DOES“ jako důraz v KLADNÉ VĚTĚ OZNAMOVACÍ

11.lekce        Po SLOVESECH SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ jsou PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Jak např. říci „něco hezky voní“, „něco dobře chutná“?

12.lekce        „SOME“, „ANY“ a jejich složeniny

13.lekce        Jak vytvořit otázky PODMĚTNÉ? A jak se liší od otázek PŘEDMĚTNÝCH?

13.lekce        Jak rozpoznat otázky PŘEDMĚTNÉ a jak je vytvořit?

14. lekce      BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ (will, going to, průběhový čas)
Tři nejpoužívanější BUDOUCÍ ČASY, a jak si je co nejlépe zapamatovat.

15. lekce      KRÁTKÉ STRUČNÉ ODPOVĚDI - SOUHRN (be, have, významová slovesa, will)
Na OTÁZKY TYPU ANO/NE odpovídáme v angličtině tzv. „KRÁTKOU STRUČNOU ODPOVĚDÍ“.

24. lekce      Výraz "HODNĚ" (A LOT OF, MUCH, MANY)

code by zatamoko.cz

© 2016-2018 by Kamila Spurna