Gramatika

1.lekce        UKAZOVACÍ ZÁJMENA (this/these, that/those)
Ukazovací zájmena se velmi často používají v běžné řeči, proto je dobré znát je perfektně. Jsou naštěstí jen čtyři.

2.lekce        ČLEN A ZÁJMENO NESMÍ BÝT VEDLE SEBE

2.lekce        MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN

3.lekce        SLOVOSLED
Zatímco v češtině skloňujeme, v angličtině nikoli (school, school, school = tzn. slova nelze skloňovat!) Pouze podle slovosledu rozpoznáme, o jaký tvar slova se jedná!

4.lekce        JAK PŘELOŽIT ZÁJMENA SVŮJ, SVÁ, SVÉ?
Angličtina tato zájmena NEMÁ, proto použijeme přivlastňovací zájmena. (Jak poznáme, které z nich použít? Musíme to odvodit podle osobního zájmena.)

5.lekce        ROZDÍL MEZI PŘÍTOMNÝM ČASEM PROSTÝM A PRŮBĚHOVÝM

6.lekce        VAZBA "THERE IS/THERE ARE"
Proč je na začátku některých vět tato vazba? Aneb jak si zapamatovat vazbu „THERE IS/ARE“.

7.lekce        MODÁLNÍ SLOVESA - JAK SI JE ZAPAMATOVAT?

7.lekce        MODÁLNÍ SLOVESA "MUST" A "HAVE TO"
Jaký je rozdíl mezi "MUST" a "HAVE TO"? Kdy se které sloveso používá?

8.lekce        Budoucí čas „GOING TO“: Co přesně můžeme touto vazbou vyjádřit?

8.lekce        ZÁJMENA PO PŘEDLOŽKÁCH (předmětné tvary zájmen)

8.lekce        VĚTY, ZAČÍNAJÍCÍ NA "ABY" (vazba předmětu s infinitivem)

9.lekce        RŮZNÉ VÝZNAMY SLOVA "WHAT"

10.lekce        „DO/DOES“ jako důraz v KLADNÉ VĚTĚ OZNAMOVACÍ

11.lekce        Po SLOVESECH SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ jsou PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Jak např. říci „něco hezky voní“, „něco dobře chutná“?

12.lekce        „SOME“, „ANY“ a jejich složeniny

13.lekce        Jak vytvořit otázky PODMĚTNÉ? A jak se liší od otázek PŘEDMĚTNÝCH?

13.lekce        Jak rozpoznat otázky PŘEDMĚTNÉ a jak je vytvořit?

14. lekce      BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ (will, going to, průběhový čas)
Tři nejpoužívanější BUDOUCÍ ČASY, a jak si je co nejlépe zapamatovat.

15. lekce      KRÁTKÉ STRUČNÉ ODPOVĚDI - SOUHRN (be, have, významová slovesa, will)
Na OTÁZKY TYPU ANO/NE odpovídáme v angličtině tzv. „KRÁTKOU STRUČNOU ODPOVĚDÍ“.

15. lekce      BUDOUCÍ ČAS PRŮBĚHOVÝ (What will you be doing tonight?)
Jak se tento čas tvoří, co znamená, kdy se používá.

16. lekce      ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB pro 1. a 3. osobu (Let me do it. Let’s go.)

16. lekce      PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB „bych“ (WOULD, COULD, SHOULD)

17. lekce      Jak co nejlépe pochopit PŘEDLOŽKU „IN“

17. lekce      Jak co nejlépe pochopit PŘEDLOŽKU „AT“

24. lekce      Výraz "HODNĚ" (A LOT OF, MUCH, MANY)

code by zatamoko.cz

© 2016-2019 by Kamila Spurna