Běžné chyby

1. lekce       "IN" versus "AT"
Mluvíme-li v angličtině o různých budovách, využíváme hlavně předložky „AT“ a „IN“. Víte, jaký je mezi nimi hlavní rozdíl?

2. lekce       WHAT COLOUR IS IT?
V češtině se v této otázce používá sloveso „MÍT“, oproti tomu v angličtině se nejčastěji používá sloveso „BÝT“.

3. lekce       SAY HELLO/HI TO (somebody) FOR (me)
Jak správně říci „pozdravovat“ někoho či „pozdravovat“ někoho ode mě?

4. lekce       "GIVE" versus "TAKE"
Také se vám pletou anglická slova „GIVE“ a „TAKE“? Jak si je co nejjednodušeji zapamatovat?

5. lekce       "GO TO WORK" versus "GO HOME"
Jak vyjádřit, že někam JEDEME, PŘIJDEME, že se někam VRÁTÍME? A proč se „JÍT DOMŮ“ řekne jinak?

6. lekce       PREFER (tea) TO (coffee)
Jak správně použít slovo „PREFER“ (dávat přednost)? S jakou předložkou se pojí?

7. lekce       "GOOD" versus "WELL"
Hlavní rozdíl mezi "GOOD" a "WELL" spočívá v odlišnosti slovních druhů.

7. lekce       "TRUE" versus "RIGHT"
Jaký je rozdíl mezi "TRUE" a "RIGHT"? (Obě slova znamenají "PRAVDIVÝ".)

8. lekce       GOOD/GREAT/BAD AT
Jak vyjádřit, že někdo je v něčem dobrý, skvělý, špatný. Jakou předložku použít?

9. lekce       TOO
Slovo „TOO“ má dva významy - „TAKÉ“ a „PŘÍLIŠ“. Jak tyto významy rozlišit?

10. lekce      ON THE COMPUTER/INTERNET/PHONE…
Jaká anglická předložka se nejvíce používá ve spojitosti se spotřební elektronikou? Jak říci „na počítači“, „v televizi“, „na mobilu“, atd.?

11. lekce      "AT THE WEEKEND" versus "ON THE WEEKEND"
Jak správně říci „O VÍKENDU“? Jaký je rozdíl mezi „AT THE WEEKEND“ a „ON THE WEEKEND“?

11. lekce      "SPEAK" versus "TALK"
Jaký je hlavní rozdíl mezi těmito slovesy?

12. lekce      "MADE OF" versus "MADE FROM"
Jednoduchá sdělení, že „stůl je VYROBENÝ ZE dřeva“ a „dort je VYROBENÝ Z mouky a vajec“, jsou v angličtině složitější!

13. lekce      "TURN ON" versus "TURN OFF"
Jak jednoduše sdělit "ZAPNOUT (počítač, televizi...)" a "VYPNOUT (počítač, televizi...)", "ROZSVÍTIT" a "ZHASNOUT", atd.

14. lekce      "FINISH" versus "END"
Obě slovesa jsou si významově velmi podobná – obě znamenají „SKONČIT“. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

15. lekce      "FAST" versus "QUICKLY"    /video/
Jak byste vyjádřili, že auto jede „RYCHLE“? Použili byste „FAST“ nebo „QUICKLY“?

15. lekce      "EARLY" versus "SOON"
Jak rozlišíte příslovce „EARLY“ a „SOON“? Obě slova znamenají v češtině totéž – „BRZY“.

15. lekce      "JOURNEY" versus "TRIP"
Slovo „CESTA“ se anglicky řekne více způsoby. Nejčastěji používané výrazy jsou „JOURNEY“ a „TRIP“. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

16. lekce      "GET ON/IN" versus "GET OFF/OUT OF"
Rozdíly mezi „NASTOUPIT DO AUTOBUSU/VLAKU“ a „NASTOUPIT DO AUTA“, a rozdíly mezi „VYSTOUPIT Z AUTOBUSU/VLAKU“ a „VYSTOUPIT Z AUTA“

17. lekce      "AT THE BEGINNING" versus "IN THE BEGINNING"; "AT THE END" versus "IN THE END"

17. lekce      Časové údaje s předložkami "AT" a "IN"

17. lekce      "PAY ATTENTION" versus "GET ATTENTION"

18. lekce      "HIGH" versus "TALL"
Při popisu výšky objektů používáme nejčastěji dva termíny - "HIGH" a "TALL". Víte přesně, jak který výraz použít?

19. lekce      "FALL ASLEEP", "WAKE UP", "GET UP"
Máte jasno mezi výrazy „usnout“ , „probudit se, probudit někoho“ a „vstávat“?

20. lekce      "PUT ON", "TAKE OFF"
Důležitá slovesa v souvislosti s oblečením: „obléknout si“, „sundat si“.

21. lekce      "MAKE" versus "DO"
Jaké jsou hlavní rozdíly mezi těmito slovesy?

22. lekce      "JOB" versus "WORK"
Oba výrazy znamenají v češtině totéž („práce“), jaký je tedy mezi nimi rozdíl?

24. lekce      "FOOD", "MEAL", "DISH"
Všechny výrazy znamenají "jídlo", ale jaký je mezi nimi rozdíl?

27. lekce      "BORROW" versus "LEND"
Obě slovesa znamenají "vypůjčit", je však mezi nimi významový rozdíl. Víte jaký?

30. lekce      "HURT" versus "INJURED"
Obě slova znamenají "zraněný", je však mezi nimi velký rozdíl. Který z výrazů znamená vážnější zranění??

31. lekce      "EXPERIENCE"
Jiný význam má coby podstatné jméno nepočitatelné, a jiný význam jako počitatelné.

EXTRA      Rozdíly mezi slovesy "LIE" a "LAY"

EXTRA      Rozdíly mezi přídavnými jmény "SMALL" a "LITTLE"

EXTRA      Rozdíly mezi "IMPORTANT TO" a "IMPORTANT FOR"

EXTRA      Rozdíly mezi "CUSTOMER" a "CLIENT"

code by zatamoko.cz

© 2016-2019 by Kamila Spurna